Uw particuliere belastingaangifte

Van de belastingdienst ontvangt u, of heeft u inmiddels het aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen. Graag informeren wij u over de wijze waarop wij dit voor u willen verzorgen.

Dienstverlening

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij hieronder een lijst van benodigde gegevens opgesteld die u kunt downloaden. (download bijlage)

Tevens hebben wij een toelichting ingesloten omtrent de diverse toelagen die er zijn en waarvoor u wellicht in aanmerking komt (download bijlage)

Wij streven er naar om alle aangiftes voor 1 april 2023 te verzorgen.
Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat de gegevens tijdig, juist en volledig worden aangeleverd.
De aangiftes zullen worden behandeld op datum van binnenkomst van de gegevens.

Voor aangiftes die, om welke reden dan ook, niet voor 1 april 2023 kunnen worden ingediend zal uitstel worden aangevraagd bij de belastingdienst. Hiervoor dienen wij echter wel voor 15 maart a.s. in het bezit te zijn van het aangiftebiljet of de aangiftebrief.

Procedure

U verzamelt uw gegevens en stuurt uw aangiftebiljet of aangiftebrief aangevuld met de gevraagde bescheiden naar:

Valde Administraties & Belastingen
info@valde.nl

Wilt u persoonlijk langskomen met uw gegevens om bepaalde zaken nog toe te lichten of om vragen te stellen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0113-715414 of e-mail naar info@valde.nl

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.


Geplaatst

in

door

Tags: